Mäntsälä Aero

Tietoa lentopaikasta

Ajankohtaista

Linkki YVA-aineistoon(Ympäristöhallinnon hankkeelle perustama YVA-sivu)


Lentopaikan tietoja päivitetään kokoajan Facebookissa. Muista seurata!

Useat tahot ovat toivoneet tai oikeastaan vaatineet Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) Mäntsälän lentopaikalle. YVA-lain mukaan lentopaikka ei sitä vaadi.
Koska sitä on vaadittu useaan otteeseen on YVA-hanke nyt käynnistetty, jotta kukaan ei koskaan pääse sanomaan, että yksikin asia olisi jäänyt tutkimatta

YVA-ohjelmaluonnoksen teko on aloitettu 6.6.2018 ja pyydetty viranomaisneuvotteluita ja voidaan esitellä luonnosta YVA-ohjelmasta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on raskain menettely tutkia vaikutuksia. YVA:ssa tarkastellaan eri vaihtoehtoja ja näin ollen tullaan tarkastelemaan myöskin Malmin lentoaseman koko siirtoa alueelle vaihtoehtona peltokentältä lentämistä.
Tämän tutkimuksen jälkeen taitaa mennä 500 sivun raja rikki tutkimuksissa/luvissa.
Lisäksi tiedossamme ei ole yhtään lentokenttää tai lentopaikkaa, jossa olisi tehty YVA.

MÄNTSÄLÄ AERO

Mäntsälän Aeron alueen tavoitteena on kehittää edelleen kasvavan Mäntsälän aluetta ja tukea kotimaista yrittäjyyttä. Kilpailuvalttina uudelle lentotoiminnan keskuksellemme toimii Mäntsälän harva asutus, keskeinen sijainti nopeiden liikenneväylien läheisyydessä sekä lähikuntien, kuten Hyvinkään sekä Nummelan lentopaikan rakentamiskielto.

Malmin lentopaikan sulkeutuessa ja Hernesaaren kopteritoiminnan loppuessa suuri osa lentoliikenteen yrittäjistä joutuu etsimään uuden toimipaikan jo lähitulevaisuudessa. Neuvotteluita lentotoiminnan siirtämisestä on käyty monille olemassa oleville lentopaikoille, mutta myös uusille rakentamattomille lentoliikenteen käyttöön ehdotetuille alueille. Ilmailuliikenteen yrittäjille toiminnan siirtäminen Mäntsälä Aeroon turvaisi kotimaisia työpaikkoja sekä tukisi suomalaista asiantuntijuutta.

Mäntsälä Aero on suunniteltu palvelemaan ilmailuyrittäjiä. Helikopteritoiminnan palvelualueisiin kuuluvat voimalinjojen kasviston hoitotyöt, etsintä- ja kuljetustehtävät sekä metsänhoidolliset lennot ja riistalaskennat lentäen.
Ilmailuliiketoiminnan palvelualueisiin kuuluvat mm. ambulanssi- ja pelastuslennot, maa- ja metsätalouslennot, sähkölinjojen tarkastus- ja raivauslennot, laserkeilaukset ja erilaiset kartoituslennot. Mäntsälä Aeron sijainti keskeisellä paikalla Etelä-Suomea vähentää siirtolentojen tarvetta ja säästää osaltaan luontoa ja kustannuksia.

Suurimpana tavoitteenamme on keskittää Mäntsälä Aeron alueelle tällä hetkellä Malmin lentopaikalla tapahtuva huoltotoiminta.

Ei voi myöskään unohtaa alan vientimahdollisuuksia Venäjälle tai Baltian maihin. Nykyisin venäläisten omistamiin helikoptereihin tehdään huoltoja suomalaisissa korjaamoissa. Mäntsälä Aerolla on myös mainio sijainti ajatellen esimerkiksi Pietarin alueen asiakkaita. Lento helikopterilla Mäntsälään Pietarin alueelta kestää 1-2 tuntia.

Hanke on kokonaan kotimaisten yrittäjien rahoittama eikä Mäntsälän kunta tai valtio ole osallisena sen rahoittamisessa.

Alueen lentotoiminnasta ei ole tulossa Malmin korvaajaa ilmailulle, eikä toiminta ole vertailukelpoinen aikaisempien lentopaikkojen suhteen. Aikaisemmat Hirvihaaraan suunnitellut lentopaikat ovat olleet yli 5 kertaa isompia rahti- ja matkustajaliikenteeseen kelpaavia kenttiä. Lisäksi näillä on ollut 24/7 toiminta-ajatus.

Nyt suunniteltu Mäntsälä Aeron kenttä vastaa toiminnaltaan lähes 70 jo Suomessa olevan kentän toimintaa. Aerolla on lentoja vain valoisaan aikaan. Ei yölentoja ollenkaan eikä edes lentokenttävaloja.

Aeron alueen käyttö on suunniteltu vain yritys- ja koulutustoiminnalle ja alueelle ei ole mahdollista tulla pienkonetta isommalla lentokoneella (poikkeuksena helikopterit). Lentopaikan käyttö on sallittua vain Aeron jäsenille. 

Jokaisen lentäjän kanssa tehdään sopimus toimintatavoista kentän ympäristössä. Asutus otetaan huomioon ja mm. talojen ja kaupunkialueiden yli ei lennetä. Näin saadaan rasite asutukselle lähes nollaan.

Melukartoitus

  • Moottoritien melut: 60-80db riippuen onko autossa nastat. Meluun vaikuttaa myös kesärajoitus
  • Suihkun ääni: 60 db
  • Ultrakevyt kone (Ikarus): 58 db
  • Kova tuuli: n. 30db

Lisätietoja arjen meluista löytyvät täältä.

Yleisin lentokone lentopaikalla tulisi olemaan Ikarus C 42.
Tekniset tiedot Ikarus lentokoneesta löytyvät täältä.
Samantapaiset lentokoneet olivat talvella Herman onkimaan lentotapahtumassa, missä kaikkiaan tuhat paikallista kävi ihastelemassa.

Haluamme olla varmoja, ettemme aiheuta kenellekään häiriötä; emme ihmisille emmekä eläimille. Liitteenä on melumallinnukset alueesta sekä maantasossa että ilmasta. Mallinnuksista voidaan helposti todeta, että toiminnalla on erittäin vähäiset muutokset alueen meluun ja isoimpanamelunlähteenä on valtatie.
Alla olevista linkeistä voit ladata melumallinnukset

Lentomallinnus

Lataa tästä

Dragrace meluselvitys

Lataa tästä

Estevara tarkastelu

Lataa tästä

Yleistä lentomelusta

Lataa tästä

Tieliikennemelu

Lataa tästä

5:llä murskaimella (ei tietä)

Lataa tästä

5:llä murskaimella

Lataa tästä

4:llä murskaimella

Lataa tästä

Luontokartoitus

Perhosselvitys 2017 ja ohjeet

Lataa tästä

Valmis Natura arvio 2018

Lataa tästä

Ekoyhteystarkastelu 2018

Lataa tästä

Lupa lentopaikalle (ilmakuva)

Lataa tästä

Kuvat ja tiedostot

Hiilineutraali lentokenttä

Drag Race Mäntsälä Aero havainnevideo

Etelän suunnasta kiitotielle 07

Pohjoisesta laskeutuminen kiitotielle 07

Lentokentän laaja virtuaaliesittely

Lentokentän lyhyt virtuaaliesittely

Etelästä saapuminen kiitotielle 25

Pohjoisesta lähestyminen kiitotielle 25

Asemakuva 3.1.2018

Lataa tästä

Betonin paksuuden vaikutus

Lataa tästä

Hiilineutraali lentokenttä

Lataa tästä

Kirjoverkkoperhoskartoitus

Lataa tästä

Laskeutumiskartta

Lataa tästä

Lentomenetelmat

Lataa tästä

Maaperätutkimus

Lataa tästä

Pelastussuunnitelma

Lataa tästä

Sijainti

Lataa tästä

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lataa tästä
  • Kaikki
  • Suunnitelmat
  • Pohjan tasoitus
Ilmakuva 1
Ilmakuva 2
Ilmakuva 3
Ilmakuva 4
Ilmakuva 5
Ilmakuva 6
Ilmakuva 7
Ilmakuva 8
Rakentaminen 1
Rakentaminen 2
Rakentaminen 4
Rakentaminen 5
Rakentaminen 6
Rakentaminen 7
Rakentaminen 8
Rakentaminen 9
Rakentaminen 10
Rakentaminen 11
Rakentaminen 12
Rakentaminen 13
Rakentaminen 14
Rakentaminen 15
Rakentaminen 16

Green Aero

Kiitotien ja metsäalueen välissä olevalle meluvallille olemme suunnitelleet 3500 m2 kattavan aurinkoenergian keräyspisteen. Aurinkopaneelien määrän voi mahdollisesti myös tuplata, jolloin keräyspiste tuottaisi 1,4mv luonnonvoimaista sähköä.

Tärkeintä meille on saada kentän ja kentällä käyvien koneiden kuluttama energiamäärä uusiutuvana. Tällä tavoin emme energia-alueena rasita maapalloa yhtään enempää kuin mitä haluamme sitä käyttää.

Alueen rakentamisessa käytetään neitseellisien kiviaineksien sijaan kierrätettäviä materiaaleja.

Palvelut

HelikopteriHuolto

HelikopteriTyöt

LentokoneetHuolto

Tapahtuma-alue

Alueen toimintatapa

Avioniikkahuolto ja -myynti

Laitehuolto

Polttonesteiden myynti ilma-aluksille

Ilmailualan koulutus- ja kurssitoiminta

Yhteistyö alan oppilaitosten kanssa, mm. työharjoittelumahdollisuudet opiskelijoille

Tapahtumat

Moottoritien varressa oleva lentopaikka on ainutlaatuinen paikka ulkoilmafestivaalien, keikkojen ja konserttien järjestämiseen.
Alueen 250 000 neliön osittain asfaltoitu tila on ihanteellinen paikka järjestää suurempiakin tapahtumia tuhansille ihmisille.

  • Alue: 51 HA
  • 45 kilometriä Helsingin keskustasta